"Dzielny nauczyciel potrafi nauczyć innych nawet tego,
na czym sam się nie zna"

Tadeusz Kotarbiński

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Gawlikach Wielkich,
Gimnazjum w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich